SSS Webbstambok
Skip Navigation Links.
Nyheter och information: Kansliet:

UELN och Jordbruksverkets register
Hästar som fått pass från 2009 har UELN-nummer på 15 siffror i sitt hästpass.

Hästar som fått pass före 2009 har endast registreringsnummer i passet. Detta börjar på 38 följt av födelseårets sista siffror och ett fyrsiffrigt löpnummer. För dessa äldre hästar ska du söka på hästens registreringsnummer, 8 siffror i en följd, i fältet för UELN.
   2021-09-27
Skeletal Atavism-test
Om du låtit testa din häst för Skeletal Atavism ("krum") kan du skicka en kopia på ditt testresultat till SSS kansli för publicering i webbstamboken. Kontaktuppgifter framgår i kolumnen till höger.

I stamtavleträdet framgår om en häst är testad med följande koder: N/N (icke bärare); N/Del (bärare) och Del/Del (drabbad)
   2020-01-01
Betalningsrutiner stamboksärenden
Alla ansökningar om pass, ägarbyten, RS-nummer osv som inkommer eller blir kompletta från 2019-07-01 kommer att faktureras. SSS kommer sluta skicka försändelser mot postförskott. Fakturan kommer att skickas till den sökande så ange dina uppgifter tydligt, gärna genom att bifoga SSS ansökningsblankett.

Ditt ärende handläggs sedan i turordning först när fakturan är betald. De ansökningar som inkommer men inte är kompletta kommer faktureras först när ärendet blivit komplett.

Ärenden innehållande hästpass skickas åter som ett rekommenderat brev. REK-avgiften betalas av den sökande. Avisering av REK sker med fördel via SMS så glöm inte att ange ditt mobilnummer i ansökan. Övriga handlingar skickas från kansliet med vanlig post.
   2019-06-19
Ändrade telefontider 2024
- Nedanstående ändringar för telefontider gäller:

- Semesterstängt 2024 under vecka 26 samt veckorna 28-30.

   2018-01-01
Rutiner vid ägarbyte
Passet behöver inte bifogas vid ägarbyte såvida inte ändring till valack ska ske eller om det rör sig om en export.

Från 2016-07-15 gäller följande rutiner:
 Ägarbyte  2016-06-14
Vad gör vi just nu…
- Ägarbyten där betalning inkom: 2024-07-03
- RS-nummer där betalning inkom: 2024-07-05
-Passansökningar där betalning inkom: 2024-05-31
   
Importregistrering
En häst som vistas i Sverige i mer än 90 dagar ska vara registrerad här. Hur du går tillväga finner du via denna länk:  Importregistrering  2015-06-02
Rätt ägare på stoet vid fölning.
Tänk på att i god tid göra ägarbyte på ett dräktigt sto. Det är stoets registrerade ägare vid fölets födelse som anges som uppfödare. Skicka med uppfödaravtal om ni inte är ägare till stoet vid fölningen.    2015-06-01
Blanketter och dokument
Ansökningsblankett för pass, ägarbyten, RS-nummer samt övriga dokument som reglementen för avelsvärdering finner du här:  ansökningsblankett  2012-08-12
Stuterinamn
Enligt reglerna för stuterinamn (prefix /suffix) kan endast en ponny ha ett stuteriliknande namn. Ska ni ha flera uppfödningar med samma tillägg bör ni ansöka om stuterinamn, se länk. Det går inte att lägga till stuterinamn i efterhand.  SPAF regler  2014-07-01
Vanliga avgifter
Avgiften tas ut av den sökande. Följande priser gäller från 2022-01-01. Samtliga avgifter faktureras. REK-avgift tillkommer för ärenden där pass är bifogat eller ska skickas ut:

- Införande i stambok och pass för föl, ansökan inkommen senast 30/9: 700:-
- Införande i stambok och pass för föl, ansökan inkommen efter 1/10: 900 kr

- Införande i stambok och pass moderlivsimport: 1000:-
- Införande i stambok och pass för äldre (DNA-kostnad betalas av hästägaren själv): 1000:-
- RS-nummer sto: 200:-
- RS-nummer hingst: 500:-
- Exportdokument IPMC (inkl. ägarbyte): 220:-
- Införande i SSS stambok av import som har pass och IPMC: 800:-
-Ägarbyte: 220:-
- Utbyte av registreringsbevis till pass: 800:-
- Duplikatpass: 700 kr
- Uppdatering av pass valack, signalement, tagen ur livsmedelsskedjan etc 100:-/st.
Adm.avgift för komplettering: 100:-
   2014-01-01
Adress: Sveriges Shetlandssällskap
  Box 314
  532 24  SKARA
   
Telefon: 0511-441880
  (Normalt helgfria vardagar)
 
måndag14.30-16.30
tisdag14.30-16.30
onsdag14.30-16.30
torsdag14.30-16.30
fredag13.00-15.00
  (Om inget annat anges på nyheter till vänster)
e-post: stambok@shetlandsponny.se Webbstamboken är skapad av Fredrik Jedenius (2001-2024)